Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 40 1010 1339 0091 4622 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 87 1010 1339 0091 4622 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39  - 371010 1339 0091 4622 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 31 1010 1339 0091 4622 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie – 14 1010 1339 0091 4613 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 57 1010 0055 0200 6110 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2019 09:07
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska