Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP)

Wyszukiwarka interpretacji (SIP)

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów funkcjonuje archiwum interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). 

Archiwum zawiera pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) wydawane - na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613) wraz z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.