«Powrót

Delegacja z Chin na naszej wschodniej granicy

Delegacja z Chin na naszej wschodniej granicy

Delegacja z Chin na naszej wschodniej granicy

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania z delegacją chińską na tle budynku terminala samochodowego w Koroszczynie.
Członkowei delegacji chińskiej podczas zwiedzania terminala samochodowego w Koroszczynie. Kierownik oddziału objaśnia gościom zadania wykonywane na jednym ze stanowisk.
W budynku operatorów urządzenia RTG na przejściu kolejowym w Terespolu.
Szef chińskiej delegacji wpisuje się do ksiegi pamiątkowej.

W piątek (10.03.) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej odwiedziła delegacja administracji celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego.

Chińskiej delegacji przewodniczył zastępca dyrektora generalnego Departamentu Kontroli Celnej i Inspekcji Generalnej Inspekcji Celnej Chin Miao Yuexue.

Celem wizyty było zapoznanie przedstawicieli chińskiej administracji celnej z doświadczeniami Polski w zakresie procedury międzynarodowego tranzytu TIR. Chiny z początkiem 2017 r. stały się stroną konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, choć procedura nie jest tam jeszcze stosowana. Strona chińska jest zainteresowana uzyskaniem praktycznej wiedzy, którą dysponuje strona polska. Polska jest jednym z wiodących krajów w Europie i na świecie w zakresie korzystania z systemu TIR.

Podczas pobytu na granicy wschodniej waga gości skupiła się na realizacji procedur granicznych na największym polskim drogowym terminalu towarowym, który usytuowany jest na polsko-białoruskiej granicy w Koroszczynie k. Terespola. Na terminalu co roku jest odprawianych blisko pół miliona ciężarówek przewożących towary z i do Unii Europejskiej, Białorusi, Rosji i innych krajów położonych za wschodnią granicą naszego kraju. Znacząca część tych przewozów odbywa się właśnie w systemie TIR.

W trakcie wizyty gościom przedstawiono realizację procedur tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu NCTS, sposób realizacji kontroli zamknięć celnych i rewizji towarów oraz omówiono stosowaną technologię odpraw.

Gospodarze chętnie zaprezentowali też chińskim gościom działanie skanera do kontroli przesyłek kolejowych, który usytuowany jest na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu. Właśnie tędy wjeżdżają pociągi towarowe z Chin, które też kończą swój bieg na terenie Polski.

Przyjazd chińskiej delegacji do Białej Podlaskiej był elementem szerszego programu pobytu w Polsce obejmującego też wizytę w Ministerstwie Rozwoju i Finansów oraz Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które pełni rolę instytucji poręczającej w systemie TIR w Polsce i znajduje się na szczycie sporządzonej przez IRU listy zrzeszeń poręczających o najlepiej prowadzonych procedurach.