«Powrót

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała granicę

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała granicę

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała granicę

W dniach 3 i 4 października br. na przejściach granicznych będących we właściwości Izby Administracji Skarbowej w Lublinie gościła Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego.

Celem wizyty parlamentarzystów w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie było zapoznanie się z problematyką funkcjonowania polsko-ukraińskiego odcinka granicy państwowej w kontekście bezpieczeństwa na granicy oraz rozbudowy drogowych i kolejowych przejść granicznych. Gościom zaprezentowano także sprzęt wykorzystywany w kontrolach granicznych oraz omówiono zasady współpracy Służby Celno-Skarbowej ze Strażą Graniczną.

Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej na czele z insp. Robertem Torencem Pełnomocnikiem Szefa KAS ds. koordynacji działań Izb Administracji Skarbowej obsługujących drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne oraz zastępcą dyrektora ds. pionu celno-granicznego IAS w Lublinie kom. Andrzejem Halickim i naczelnikiem Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej Tomaszem Krzewińskim, a także przedstawiciele Komendy Głównej SG i Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Następnie posłowie udali się na wizytację przejść granicznych znajdujących się na obszarze właściwości miejscowej IAS w Rzeszowie oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Wizytę parlamentarzystów na granicy polsko-ukraińskiej zakończyło wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Przemyślu, na którym podsumowano jej ustalenia.