«Powrót

Szkolenie w US w Krasnymstawie dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Szkolenie w US w Krasnymstawie dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Szkolenie w US w Krasnymstawie dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie organizuje w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkanie organizowane jest cyklicznie w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Szkolenie odbędzie się dnia 30 maja 2017r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie ul. Rzeczna 5, sala szkoleniowa I piętro.

 

Tematem szkolenia będzie rejestracja pozarolniczej działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania oraz podstawowe obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz elektronicznej formy rozliczeń.