«Powrót

VII Targi Pracy i Edukacji z udziałem Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim

VII Targi Pracy i Edukacji z udziałem Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim

VII Targi Pracy i Edukacji z udziałem Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim

Pracownicy US w Janowie Lubelskim na Tragach Pracy
Pracownicy US w Janowie Lubelskim na Tragach Pracy

6 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji połączone z Janowskim Kongresem Przedsiębiorczości. W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim wzięli udziału w Targach Pracy w charakterze wystawcy.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Program Targów obejmował promocję zatrudnienia oraz prezentację ofert pracy, edukacji szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, instytucji rynku pracy i organizacji wspomagających przedsiębiorczość.

W ramach prezentacji własnego stanowiska przedstawiciele Urzędu Skarbowego udostępnili ulotki informacyjne, materiały promocyjne oraz formularze podatkowe. Podczas spotkania pracownicy służyli wszystkim zainteresowanym wiedzą w zakresie prawa podatkowego udzielając odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące kwestii rejestracji działalności gospodarczej, rozliczania dochodów z zagranicy, zasad składania zeznań i deklaracji w formie elektronicznej, zagadnień związanych z usługą wstępnego wypełnienia zeznania PFR. Jednocześnie zachęcali uczestników do korzystania z usług oferowanych przez administrację skarbową - za pomocą systemów teleinformatycznych Portal Podatkowy oraz e-Deklaracje.