«Powrót

W Koroszczynie o granicy

W Koroszczynie o granicy

W Koroszczynie o granicy

W czwartek 12 kwietnia odbyło się w Koroszczynie spotkanie przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i Urzędu Celnego w Brześciu. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, podsumowaniu dotychczasowej współpracy oraz przedyskutowaniu planów i obszarów współpracy obu służb w najbliższych miesiącach.

Narada miała charakter roboczy. Przewodniczyli jej Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki oraz Naczelnik Urzędu Celnego w Brześciu Pikhun Aleksandr Konstantinovich.

Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie związane m.in. z:

  • funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej po 1 marca 2017 r., w związku z konsolidacją służb skarbowych i celnych,

  • organizacją odpraw na przejściach granicznych - przy spodziewanej zwiększonej liczbie turystów, w związku z organizowanymi w Rosji na przełomie czerwca i lipca br. Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej,

  •  możliwością wymiany między Urzędem Celnym w Brześciu a Lubelskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej - za pośrednictwem Działu Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych IAS we Wrocławiu - informacji spontanicznych, dotyczących nowych sposobów i trendów w przemycie towarów, bez podawania danych nominalnych (w tym danych osobowych, numerów środków transportu, danych podmiotów itp.).

Omówiono też efekty współdziałania służb w zakresie zwalczania przestępczości granicznej, w tym przestępczości papierosowej. Podsumowano również i poddano ocenie wdrożone rozwiązania usprawniające funkcjonowanie granicy, w tym ułatwienia wprowadzone z myślą o przewoźnikach i podróżnych.

Podobne spotkania planowane są cyklicznie zarówno z administracją celną Białorusi, jak i Ukrainy.