«Powrót

Wizyta minister finansów profesor Teresy Czerwińskiej w IAS w Lublinie

Wizyta minister finansów profesor Teresy Czerwińskiej w IAS w Lublinie

Wizyta minister finansów profesor Teresy Czerwińskiej w IAS w Lublinie

  • 13 kwietnia 2018 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska odwiedziła Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie.
  • Wizyta była okazją do odbycia roboczej narady z kierownictwem funkcjonującej już od ponad roku Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego.

Minister finansów Teresa Czerwińska odbyła roboczą naradę z kierownictwem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Minister przedstawiono efekty pracy służb skarbowych w regionie, w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej, uszczelniania systemu podatkowego, realizacji wpływów podatkowych i celnych do budżetu państwa i ochrony granicy kraju oraz obsługi ruchu granicznego i realizacji odpraw w oddziałach celnych.

Podziękowania dla lubelskiej KAS

„Lubelszczyzna jest strategicznym regionem granicznym a działania lubelskiej KAS w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa granicy kraju i naszych obywateli są szczególnie istotne. Przez województwo lubelskie prowadzi główny szlak handlowy z Europy Zachodniej na Ukrainę, Białoruś i do Rosji. Lubelska KAS ochrania odcinek granicy o długości 467 km. Dlatego chciałam spotkać się tu z pracownikami i funkcjonariuszami, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich. Dziękuję kierownictwu Izby Administracji Skarbowej w Lublinie za podsumowanie pierwszego roku działalności. Osiągnięte sukcesy nie byłyby możliwe bez zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich pracowników i funkcjonariuszy lubelskiej KAS. Wyrażam głębokie uznanie dla ich pracy i dziękuję za odpowiedzialną służbę dla naszego kraju". - powiedziała minister Teresa Czerwińska.

Pani minister dokonała wpisu do księgi pamiątkowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Skuteczność lubelskiej KAS w roku 2017

W trakcie narady w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie omówiono funkcjonowanie KAS oraz projekty realizowane w woj. lubelskim dające możliwość bardziej skutecznego działania w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej i oszustw podatkowych.

„Pierwszy rok naszej skonsolidowanej działalności pokazuje, że reforma administracji skarbowej była potrzebna. Dzięki nowej strukturze KAS, dostępowi do różnych baz danych, skutecznej analizie typowania do kontroli osiągnęliśmy dobre wyniki, dające możliwość wyższych wpływów do budżetu państwa. W 2017 roku wzrost wpływów w naszym województwie wyniósł prawie 1 mld złotych, jest to o 18% więcej niż w 2016 roku". – podsumował Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki.

Pierwszy rok działania KAS w województwie lubelskim to wpływy budżetowe w wysokości 6,388 mld zł czyli o 980 mln zł większe niż rok wcześniej, jest to 18 proc. wzrost rok do roku. 

Wyszczególnienie

Dochody wykonane

Wzrost

Dynamika %

31.12.2016 r.

31.12.2017 r.

Ogółem kraj – ogółem wpływy podatkowe i niepodatkowe

252 743 376

294 055 835

41 312 459

116,35%

Ogółem woj. lubelskie – ogółem wpływy podatkowe i niepodatkowe

5 407 314

6 388 000

980 686

118,14 %

w tym:

CIT

450 196

513 067

62 871

113,97 %

 

PIT

2 744 058

2 966 108

252 050

109,19 %

 

VAT

2 169 087

2 831 517

662 430

130,54 %

Ogółem CIT PIT VAT

5 363 341

6 340 692

977 351

118,22 %

kwoty w mln złotych

W 2017 r. funkcjonariusze celno-skarbowi z woj. lubelskiego zatrzymali ponad 5,8 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości rynkowej ok. 78 mln zł. Stawia to Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie w czołówce służb i instytucji w Polsce w obszarze zwalczania przestępczości papierosowej. Nielegalne papierosy funkcjonariusze KAS zatrzymywali głównie na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, ale również w ramach działań kontrolnych prowadzonych wewnątrz kraju – drogi dojazdowe do przejść granicznych, parkingi, bazary, prywatne posesje itp. Ponadto w ramach działań wewnątrz kraju funkcjonariusze lubelskiej KAS zatrzymali też ponad 6 ton tytoniu i suszu tytoniowego.

„Warto wspomnieć, że Polska jest liderem w Europie w zwalczaniu przemytu papierosów. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zatrzymując najwięcej papierosów przemycanych na terytorium Polski. Zatrzymujemy także setki opakowań nielegalnych - nieznanego składu i pochodzenia, a tym samym nierzadko niebezpiecznych dla zdrowia i życia użytkowników - leków i anabolików, setki opakowań podrabianych środków ochrony roślin, bursztyn, narkotyki, czy okazy roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem i objętych międzynarodową ochroną. Niezwykle ważną kwestią jest udaremnianie nielegalnego przewozu broni, amunicji, elementów wyposażenia bojowego. W tym obszarze odnosimy spektakularne sukcesy, np. działo systemu artyleryjskiego AK-630, kal. 30 mm". – powiedział Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego Tomasz Krzewiński.

Inwestycje i plany lubelskiej KAS

W najbliższym czasie planowane jest zakończenie dwóch bardzo ważnych inwestycji w sprzęt dla Służby Celno-Skarbowej tj. dostawy do Oddziału Celnego w Hrebennem i Oddziału Celnego w Koroszczynie nowoczesnych urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów. Urządzenia skanujące będą miały możliwość prześwietlania zarówno pojazdów będących w ruchu, jak też stojących. Wartość inwestycji w Hrebennem wynosi ok. 10 mln zł, w Koroszczynie - ok. 11 mln zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu państwa. Mówiąc o tym dziś chcę podkreślić, że bezpieczeństwo Polski i Polaków nie ma ceny, jest priorytetem czego dowodzą te inwestycje.

Kolejną inwestycją będzie uruchomienie Oddziału Pocztowo-Celnego w Lublinie. W marcu br. do Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej na Felinie, nowym Jedwabnym Szlakiem dotarł pierwszy kontener z Chin. W obecności funkcjonariuszy celno - skarbowych dokonano jego sprawdzenia. Docelowo będzie to największy Urząd Pocztowo-Celny w kraju.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie będzie Izbą pilotażową w zakresie wdrożenia projektu Doskonalenie systemów i standardów zarządzania oraz obsługi klienta w administracji skarbowej. W ramach tego projektu wdrożone zostaną następujące elementy: dział personalny jako partner strategiczny; system zarządzania kompetencjami pracowników i funkcjonariuszy KAS; prognozowanie zatrudnienia w KAS; system doskonalenia zawodowego radców skarbowych oraz analityków.

Kadra lubelskiej KAS to 4 050 osób, w tym 1 671 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Struktura KAS w woj. lubelskim: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, 22 urzędy skarbowe (w tym jeden wyspecjalizowany), Lubelski Urząd Celno-Skarbowy z siedzibą w Białej Podlaskiej wraz z trzema delegaturami w: Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu, którym podlega 11 przejść granicznych na granicy z Białorusią i Ukrainą. Na Lubelszczyźnie znajduje się 7 drogowych przejść granicznych (w Kukurykach, Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem), 3 przejścia kolejowe (w: Terespolu, Dorohusku, Hrubieszowie) i 1 lotnicze przejście graniczne o charakterze międzynarodowym w Świdniku.

strona główna aktualności kas