«Powrót

Wymiana doświadczeń na Słowacji

Wymiana doświadczeń na Słowacji

Wymiana doświadczeń na Słowacji

Delegacja funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej wzięła udział w międzynarodowym seminarium zorganizowanym pod patronatem unijnej instytucji OLAF oraz Dyrekcji ds. Finansów Republiki Słowackiej.

Seminarium, które odbyło się w dniach 3 - 6 października br. w Humennem w ramach programu „Hercule IIZ", poświęcone było problematyce przemytu wyrobów tytoniowych z Ukrainy na obszar Unii Europejskiej. Udział w nim wzięli przedstawiciele Polski, Słowacji, Estonii, Rumunii i Węgier. Polskę reprezentowały trzy osoby, z tego dwie z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie - kom. Remigiusz Zachariasz i st. apl. Magdalena Kulik.

Każda z delegacji przedstawiła swoje doświadczenia, dobre praktyki oraz osiągnięcia w zakresie zwalczania nieprawidłowości związanych z wyrobami tytoniowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Zaprezentowano również informacje dotyczące m.in. procedur i narzędzi służących analizie ryzyka, form prowadzenia analizy ryzyka i kontroli, źródeł informacji, baz danych.

Uczestnicy konferencji wizytowali także przejścia na granicy słowacko-ukraińskiej: drogowe w Vyšne Nemeckie, kolejowe w Matovcach oraz piesze w Velke Slemence.

Należy podkreślić, że Polska od kilku lat jest liderem wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ujawniania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Wiele elementów zaprezentowanych przez polską delegację zostało pozytywnie ocenionych i znalazło się materiale końcowym seminarium, jako rekomendacje dla innych państw członkowskich UE.