«Powrót

Wyniki testów sprawności fizycznej kandydatów do Służby Celno-Skarbowej - nabór nr 1/DL/2018 oraz 2/DZ/2018

Wyniki testów sprawności fizycznej kandydatów do Służby Celno-Skarbowej - nabór nr 1/DL/2018 oraz 2/DZ/2018

Wyniki testów sprawności fizycznej kandydatów do Służby Celno-Skarbowej - nabór nr 1/DL/2018 oraz 2/DZ/2018

Wyniki testów sprawności fizycznej
przeprowadzonych w dniach 6-7-8 marca 2018 roku
dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko
młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej
w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie
(dot. informacji z dnia 29 grudnia 2017 roku o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej)

Do testu psychologicznego zostali zakwalifikowani kandydaci, którzy w wyniku testu sprawności fizycznej zostali uznani za zdolnych fizycznie do służby
w Służbie Celno-Skarbowej.
Ilość uzyskanych punktów przez kandydata do Służby Celno-Skarbowej stanowi sumę punktów uzyskanych z trzech wykonanych ćwiczeń.

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 15
(tj. 3 ćwiczenia x maksimum 5 punktów).
Minimalna możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 9
(3 ćwiczenia x minimum 3 punkty).

Test sprawności fizycznej jest zaliczony jeżeli kandydat każde z 3 ćwiczeń zaliczy na minimalną liczbę 3 punktów.
Uzyskanie 0 punktów za wykonanie co najmniej jednego ćwiczenia lub rezygnacja z wykonania któregokolwiek
z ćwiczeń powoduje niezaliczenie testu sprawności fizycznej.

Harmonogram przeprowadzenia testów psychologicznych zamieszczony będzie w późniejszym terminie.

Niniejsza informacja stanowi jedyną formę powiadomienia kandydatów.
 

Pliki do pobrania