Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie realizuje Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Administracji Skarbowej województwa lubelskiego"     
  nr POIS.01.03.01-00-0036/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.


  Cel projektu: Termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej
   

  Planowane efekty:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 349  Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej: 1 267 482  kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 3 178  GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 122  MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2 728  GJ/rok

  Wartość projektu: 4 681 378,00 PLN


  Wkład Funduszy Europejskich: 3 957 570 PLN
   

  Zgłaszanie nieprawidłowości


  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.06.2017 Data publikacji: 07.06.2017 08:59 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2017 09:49
  Autor: Dyrektor Izby Administracji SKarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Jacek Czajka Osoba modyfikująca: Jacek Czajka
  Rejestr zmian