«Powrót

Obywatele Ukrainy do UE bez wiz

Obywatele Ukrainy do UE bez wiz

Obywatele Ukrainy do UE bez wiz

Z dniem 11 czerwca 2017 roku, obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i spełniający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach, zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, gdy ich całkowity pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

 

Liberalizacja ta nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Należy pamiętać, że do tego okresu wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen.

Ponadto, informujemy, że obywatele Ukrainy przekraczający granicę, w tym w ramach bezwizowego, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod adresem (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym): strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie (Link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Dodatkowo Krajowa Administracja Skarbowa wraz ze Strażą Graniczną przypomina o rozwiązaniach ułatwiających przekraczanie granicy, prezentowanych na portalu granica.gov.pl (Link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Pełna treść komunikatu dostepna jest na stronie www.mf.gov.pl (Link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Pliki do pobrania