«Powrót

Prace remontowe na przejściu granicznym Dorohusk - Jagodzin - możliwe utrudnienia

Prace remontowe na przejściu granicznym Dorohusk - Jagodzin - możliwe utrudnienia

Prace remontowe na przejściu granicznym Dorohusk - Jagodzin - możliwe utrudnienia

W związku z trwającym od maja br. na granicy w Dorohusku remontem infrastruktury, w tym m.in. renowacją nawierzchni płyty postojowej i pasów odpraw oraz budową wagi, mogą występować utrudnienia w płynności odprawach pojazdów ciężarowych na kierunku przywozowym do Polski.

Jak podaje wykonawca robót - prace remontowe planowane są co najmniej do 22 grudnia br.

Jednocześnie przypominamy, że od 27 listopada br. na terenie drogowego przejścia granicznego Dorohusk - Jagodzin po stronie ukraińskiej, prowadzone są prace związane z budową i montażem stacjonarnego urządzenia RTG. Jak podaje strona ukraińska wyłączone są dwa z trzech pasów odpraw, co powoduje utrudnienia/ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski (wjazd na Ukrainę).

Realizacja przedsięwzięcia ma potrwać co najmniej do końca grudnia br.

Prosimy o wybieranie w miarę możliwości innych przejść na granicy z Ukrainą.