«Powrót

Prace remontowe na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Prace remontowe na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Prace remontowe na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

W związku z przystąpieniem do robót remontowych nawierzchni drogi dojazdowej od drogi celnej do pawilonów kontrolnych – wagowych (płyta wschodnia Terminalu Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach) Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych informuje, że co najmniej do końca stycznia 2018 r. występować będą utrudnienia w płynności odpraw pojazdów ciężarowych na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie.
 
W wyżej wymienionym okresie obowiązują ograniczenia dla pojazdów ponadnormatywnych. Maksymalne parametry dopuszczone do poruszania się na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie podczas prac remontowych wynoszą:
 
maksymalna długość -  18 m
maksymalna szerokość -  2,60 m
masa całkowita -  40 t
maksymalny nacisk osi -  11,5 t
 
 
Prosimy o wybieranie w miarę możliwości innych przejść granicznych.