«Powrót

Tax Free - zmiana minimalnej kwoty zakupu

Tax Free - zmiana minimalnej kwoty zakupu

Tax Free - zmiana minimalnej kwoty zakupu

Od 1 sierpnia 2017 r. obniża się wysokość minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE z 300 zł do 200 zł.

Oznacza to, że aby uzyskać zwrot VAT z tytułu zakupu w Polsce towarów wywożonych przez podróżnych z państw trzecich, należy dokonać ich w kwocie nie mniejszej niż 200 zł. Kwota ta ma wynikać z dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę, do którego dołącza się paragon z kasy rejestrującej.

 

Więcej na ten temat w komunikacie opublikowanym w serwisie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty "Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r. minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX FREE (zwrot VAT dla podróżnych)".