«Powrót

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów podpisana przez prezydenta

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów podpisana przez prezydenta

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów podpisana przez prezydenta

  • Prezydent RP 31 marca 2017 r. podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
  • Tzw. pakiet przewozowy będzie narzędziem uszczelniającym system podatkowy.
  • Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów.
  • 3 kwietnia 2017 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Co reguluje nowa ustawa

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczących drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie.

Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe", jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (Link otwiera nowe okno w innym serisie).