«Powrót

Utrudnienia na przejściu granicznym w Koroszczynie

Utrudnienia na przejściu granicznym w Koroszczynie

Utrudnienia na przejściu granicznym w Koroszczynie

W związku z zaplanowanymi  robotami budowlanymi, polegającymi na przebudowie drogi dojazdowej do drogi celnej z Terminala Samochodowego w Koroszczynie, mogą nastąpić  utrudnienia w ruchu na tym obszarze od 10 października do końca listopada 2017r. 

Ponieważ zakres robót budowlanych, przewidzianych do realizacji w bieżącym roku, wymaga całkowitego zamknięcia dla ruchu fragmentu jezdni na kierunku wyjazdowym z Rzeczpospolitej Polskiej, założono wstępnie, że ruch pojazdów wyjeżdzających z Polski będzie kierowany przez płytę wjazdową do Polski.

W chwili obecnej opracowywany jest projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wstępne założenia tego opracowania przewidują, że szerokość pasa ruchu, na którym możliwy będzie ruch pojazdów, zostanie ograniczona do 2,75 m.

W związku z powyższym we skazanym okresie, na Terminal Samochodowy w Koroszczynie wjechać będą mogły pojazdy o szerokości do 2,60 m.