«Powrót

Zmiana właściwości organu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej.

Zmiana właściwości organu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej.

Zmiana właściwości organu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej.

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr 2016 poz. 1947), od 1 marca 2017 roku zmienia się właściwość dla podatników podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej.

I. Właściwym organem podatkowym dla ww. podatników z powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Obsługa klienta w tym zakresie odbywa się tak jak dotychczas, w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21 (siedziba przy Delegaturze Lubelskiego Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej).

II. Właściwym organem podatkowym dla ww. podatników z powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, janowskiego oraz miasta Zamość jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu.

Obsługa klienta w tym zakresie odbywa się w:

 1. Delegaturze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zamościu, ul. Strefowa 5 , 22-400 Zamość
 2. Oddziale Celno-Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Łaszczowiecka 12C , 22-600 Tomaszów Lubelski
 3. Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Rolnicza 17 , 22-600 Tomaszów Lubelski
 4. Urzędzie Skarbowy w Zamościu, ul. Jana Kilińskiego 82 , 22-400 Zamość

III. Właściwym organem podatkowym dla ww. podatników z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miasta: Chełm i Lublin jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj:

 1. ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm,
 2. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy,
 3. ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin

Od 1 marca 2017 roku wpłat należności związanych z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową należy dokonywać na rachunki bankowe wyznaczonego urzędu tj. Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 30 400, fax: (18) 26 62 933, e-mail: us1218@mp.mofnet.gov.pl).

Nr rachunku bankowego
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Dokonywanie wpłaty za pośrednictwem bankowości internetowej:

 1. W bankowości internetowej wybierz ,,PRZELEW do US"
 2. Wybrać rachunek bankowy nr: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
 3. Wpisać nazwę i adres zobowiązanego:Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
 4. Wpisać nazwę i adres zobowiązanego
 5. Identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 6. Wybrać Typ okresu: J-dzień i wpisz datę powstania obowiązku podatkowego / datę przekroczenia granicy np. 25 października 2015r. tj. np 15J2510 W przypadku deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód) należy wpisać najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego.
 7. Symbol formularza AKC-U, a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedną pozycję (więcej niż jeden wyrób) AKC-UW.