Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z art.11.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest organem KAS.
   
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej obejmuje obszar województwa lubelskiego.
   
  Główna siedziba Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego znajduje się w Białej Podlaskiej.
   
  Naczelnika urzędu celno-skarbowego powołuje szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej.
   
  Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-skarbowego.
   
  Zgodnie z art. 36.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi są jednostkami organizacyjnymi KAS.
   
  Lubelski Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną KAS obsługującą Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. 
   
  W skład Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzą delegatury urzędu  w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu oraz oddziały celne. Delegaturami kierują zastępcy naczelnika urzędu.
   
  Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celnymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej.
   

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację urzędu celno-skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  •  zarządzenie ministra rozwoju i finansów  w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych krajowej administracji skarbowej oraz nadania im statutów
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
  • przepisy odrębne
  • Regulamin organizacyjny
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017 14:31
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka