«Powrót

Finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"

Finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"

Finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"

Po raz piętnasty urzędy skarbowe poddały się ocenie przedsiębiorców w ramach organizowanego przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Ten zaszczytny tytuł otrzymało 70 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców, w tym 6 z województwa lubelskiego.

 

28 czerwca 2017 roku w siedzibie BCC w Warszawie odbył się finał XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy". W trakcie spotkania dyplomy laureatom wręczali Marek Goliszewski, kanclerze Lóż Regionalnych BCC oraz Hanna Mazurkiewicz - dyrektor Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a także Józef Aleszczyk - dyrektor Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Krzysztof Borkowski, kanclerz Loży Łódzkiej BCC przedstawił to jak wygląda konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy w oczach przedsiębiorcy. Podziękowanie za wyróżnienia w imieniu nagrodzonych urzędów złożyła Bożena Rusinowska - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

Wśród 70 wyróżnionych urzędów skarbowych znalazło się 6 urzędów skarbowych z województwa lubelskiego. Przedsiębiorcy wyróżnili następujące urzędy:

  • Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie,

  • Urząd Skarbowy w Krasnymstawie,

  • Urząd Skarbowy we Włodawie,

  • Urząd Skarbowy w Kraśniku,

  • Urząd Skarbowy w Łukowie

  • UrządSkarbowy w Radzyniu Podlaskim.

Certyfikat „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" przyznawany jest na rok. Na uwagę zasługuję fakt, że Urząd Skarbowy w Łukowie, jako nieliczny w kraju, nagradzany jest przez przedsiębiorców od pierwszej edycji konkursu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali również na rzeczy, które powinny być zmienione, sugerowali m.in.: wydłużenie czasu pracy urzędów; zwiększenie liczby miejsc parkingowych; zapewnienie dyskrecji podatnikowi podczas omawiania jego indywidualnych spraw; zwiększenie ilości spraw, które można załatwić przez Internet; organizowanie większej ilości szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przepisów podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej; wyznaczenie osób do bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach pilnych; podawanie więcej informacji zawartych w wezwaniach do urzędu; umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji pracownikom niższych szczebli; skrócenie okres oczekiwania na interpretację przepisów; umożliwienie obsługiwania biur rachunkowych poza kolejnością.

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością
i profesjonalizmem.