«Powrót

Dyplom uznania z medalem dla Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyplom uznania z medalem dla Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyplom uznania z medalem dla Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie odbiera dyplom uznania z medalem od Wojewody Lubelskiego
Wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych dyplomami uznania z medalem wręczonych przez Wojewodę Lubelskiego

7 października 2019 r. odbyły się w Lublinie jubileuszowe obchody 100-lecia administracji rządowej w województwie lubelskim. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie - dr hab. Leszek Bielecki został uhonorowany dyplomem uznania z medalem przez Wojewodę Lubelskiego.

7 października 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się uroczyste obchody stulecia administracji rządowej w województwie lubelskim. Województwo lubelskie zostało powołane na mocy ustawa tymczasowej z 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych, która zakładała, do czasu wejścia w życie ustawy o ustroju administracyjnym RP, utworzenie kilku województw, w tym właśnie lubelskiego.

Uroczystości obejmowały złożenie kwiatów na grobie pierwszego wojewody lubelskiego Stanisława Witalisa Moskalewskiego, odsłonięcie poświęconej mu tablicy pamiątkowej oraz nadanie Sali Kolumnowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim jego imienia. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych oraz dyplomów uznania z medalem przez Wojewodę Lubelskiego.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki został uhonorowany dyplomem uznania z medalem przez Wojewodę Lubelskiego za szczególnie zaangażowaną pracę na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelszczyzny i wszystkich mieszkańców, świadectwo patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności, wymierny wkład w rozwój administracji rządowej w województwie lubelskim oraz kompetentną, życzliwą i efektywną współpracę z wieloma środowiskami i podmiotami na rzecz dobra wspólnego.