«Powrót

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Na fladze Polski napis: u góry na białym tle: Krajowy System e-Faktur; na czerwonym tle: Aplikacja Podatnika
 • 17 maja 2022 r. udostępniliśmy wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF.
 • Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
 • Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można to zrobić:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych),
 • pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub
 • podpisem zaufanym.

Pamiętaj! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.

Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

 • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
 • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
 • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania:

 • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
 • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Udostępniona wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF uwzględnia również uwagi i sugestie zgłaszane podczas prowadzonych testów. Ewentualne problemy dotyczące jej funkcjonowania prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl.

Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.