«Powrót

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie beneficjentem Programu Hercule III OLAF-u.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie beneficjentem Programu Hercule III OLAF-u.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie beneficjentem Programu Hercule III OLAF-u.

OLAF
EC
Od 1 marca 2019 roku Izba Administracji Skarbowej w Lublinie realizuje projekt pt. „Zakup ręcznych skanerów do wykrywania przemycanych i nielegalnych wyrobów tytoniowych" ("Purchase of handheld X-ray scanners for detecting of smuggled and illicit tobacco products").
 
Umowę projektową nr 831423 zawartą z Europejskim Urzędem Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) podpisał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki.
 
W ramach realizacji projektu Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zaplanowała przeprowadzenie następujących działań: 
zakup 3 szt. ręcznych skanerów, które będą użytkowane na przejściach granicznych będących we właściwości IAS w Lublinie, 
organizację specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy celno-skarbowych z obsługi oraz interpretacji obrazu zakupionych skanerów.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli w zakresie zwalczania przemytu, co bezpośrednio przyczyni się do przeciwdziałania nadużyciom finansowym naruszającym interesy finansowe Unii Europejskiej, a w szczególności przemytowi i podrabianiu wyrobów tytoniowych.
 
Planowany termin zakończenia projektu – I kwartał 2020r.
 
Przewodniczący zespołu projektowego – mł. rew. Magdalena Kulik - Koordynator ds. realizacji programów pomocowych w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie.