Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Zdjęcie przedstawia oznaczenie informujące, iż na parkingu Izby Administracji Skarbowej w Lublinie znajdują się dwa wydzielone miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  Zdjęcie przedstawia wejście główne do Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
  Język migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej;
  • wysyłanie faxów.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do dyrektora izby.

  Bez barier architektonicznych w skarbówce na Czechowie

  Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku dostępne jest z poziomu terenu, a w chodnikach występują miejsca obniżenia krawężników. W budynku znajdują się windy umożliwiające obsługę osób na wózkach inwalidzkich (i o innych niepełnosprawnościach) i zapewniające dostęp na każdą kondygnację budynku. W kabinie wind wszystkie przyciski wyposażone są w grafikę Braille'a.

  W budynku wysokim (B) wprawdzie nie przewidziano dostępu dla osób nie będących pracownikami Izby Skarbowej, ale istnieje możliwość dojazdu windą na każdą kondygnację. Toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano tak, aby dostępne były z każdej sąsiedniej kondygnacji niższej bądź wyższej. Toalety takie znajdują się na parterze, III, IV, VI, VIII, IX piętrze budynku. Węzeł sanitarny dla interesantów znajduje się na parterze urzędu. W jego skład wchodzi również toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Na pozostałych kondygnacjach urzędu (budynek A) wszystkie toalety dostosowano do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym są wyposażone w uchwyty i inne urządzenia wymagane w takich toaletach ułatwiające korzystanie z nich tym osobom.

  Na parkingu wyznaczono oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 10:51 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 08:10
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Magdalena Wierzejska Osoba modyfikująca: Michał Naklicki
  Rejestr zmian