«Powrót

Letnie ograniczenia na Ukrainie

Letnie ograniczenia na Ukrainie

Letnie ograniczenia na Ukrainie

W celu zapewnienia ochrony nawierzchni dróg, z dniem 1 czerwca br., gdy temperatura powietrza będzie przekraczała +28 0C, Państwowa Agencja Dróg Ukrainy wprowadza letnie ograniczenia ruchu. Zakazy te dotyczą ruchu samochodów ciężarowych, których dmc przekracza 24 t i nacisk na pojedynczą oś jest większy niż 7 t. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów realizujących przewóz towarów niebezpiecznych, szybko psujących się, oraz żywych zwierząt. Na drogach publicznych zostaną umieszczone odpowiednie znaki drogowe dot. wprowadzonych ograniczeń w ruchu oraz tablice informacyjne. Dodatkowo letnie ograniczenia ruchu będą egzekwowane przez Ukraiński Urząd Bezpieczeństwa Transportu i Policję Państwową.