«Powrót

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Na Placu Litewskim stoi 4 żołnierzy w dwóch rzędach. Trzech z nich trzyma wieńce z biało-czerwonymi kwiatami i wstęgami. Na drugim planie w szeregach stoją przedstawiciele służ mundurowych.
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręcza medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W rzędzie stoi trzech mężczyzn. W środku  pracownik KAS - Wojciech Wardawy.
Na tle samochodu służby celno-skarbowej stoi pięciu funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Wśród nich jest czterech mężczyzn, w środku stoi kobieta. Funkcjonariusz pierwszy z prawej trzyma na smyczy psa służbowego - Tajgę.
Kilkuletnia dziewczynka ma na sobie kamizelkę wyposażenia służby celno-skarbowej. Przytrzymuje ją opiekun.

Tradycją jest, że funkcjonariusze i pracownicy lubelskiej KAS aktywnie uczestniczą w lubelskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, a nasza  kompania honorowa w obchodach centralnych w Warszawie.


W Lublinie uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim. Izbę Administracji Skarbowej  reprezentowali:  mł. insp. Grzegorz Hemperek - Zastępca Dyrektora IAS, nadkom. Krzysztof Guściora - Zastępca Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz komisarz Dariusz Kulik również z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.


Po Mszy Świętej w Archikatedrze nastąpił przemarsz na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się główne obchody  Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.
W trakcie tej uroczystości Wojciech Wardawy młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Jest to  polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne ustanowione 15 czerwca 2018 r. jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Nasz kolega otrzymał medal za działalność w latach 80-tych w Konfederacji Polski Niepodległej.


Na Placu Zamkowym w wojewódzkich obchodach Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze celno – skarbowi godnie prezentowali lubelską KAS. Pokazaliśmy sprzęt i samochody oraz psa służbowego, który zaprezentował swoje umiejętności. Dzieci „okupowały" nasze samochody oraz z wdziękiem przymierzały kamizelkę kuloodporną i hełm. Dorośli również wykazywali zainteresowanie naszym sprzętem. Tradycyjnie największą atrakcją był pies służbowy Tajga. Dzieci nie mogły oderwać wzroku i rąk od fantastycznego „psiego funkcjonariusza".

 

Funkcjonariusze lubelskiej KAS wzięli również udział w uroczystej odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych. Nasi funkcjonariusze maszerowali w Kompanii Honorowej Krajowej Administracji Skarbowej.