«Powrót

Kolejne spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich

Kolejne spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich

Kolejne spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich

18 września 2019 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń wiejskich. W ramach Konferencji „Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" pracownik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej Robert Pańczuk wygłosił prelekcję na temat rozliczeń finansowych KGW.