«Powrót

Soboty z JPK

Soboty z JPK

Soboty z JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej informuje, że zgodnie z programem: Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców, w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej przy ulicy Prostej 19, zorganizowane zostaną dyżury w dniach 17 i 24 lutego 2018 r. (soboty) od godziny 9.00 do godziny 13.00.

 

Od pracowników Urzędu Skarbowego można będzie uzyskać merytoryczne informacje dotyczące obowiązku przesyłania plików JPK_VAT oraz utworzenia „profilu zaufanego" koniecznego do podpisywania plików.

 

Spotkania dedykowane są mikroprzedsiębiorcom (także rolnikom „VAT czynnym") w zakresie przesyłania plików JPK_VAT. Nie będzie możliwości wysyłki plików JPK_VAT ze stanowisk komputerowych zlokalizowanych w Urzędzie Skarbowym.

Jednocześnie ww. dyżury będą rozszerzone o przyjmowanie deklaracji podatkowych za 2017 r. oraz udzielania informacji w tym zakresie.