«Powrót

Udział Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w spotkaniu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”

Udział Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w spotkaniu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”

Udział Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w spotkaniu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”

9 września br. ruszyła ogólnopolska akcja dedykowana Kołom Gospodyń Wiejskich (KGW) pod nazwą „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi". W województwie lubelskim pierwsze spotkanie w ramach tego programu odbyło się 13 września  w Roskoszy.
13 września 2019 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy  odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich. Cykl spotkań w ramach akcji „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi" dedykowany jest właśnie Kołom Gospodyń Wiejskich i został  zorganizowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
W trakcie spotkania omówiono m.in. zagadnienia podatkowe, bowiem od listopada 2018 roku KGW zyskały osobowość prawną na równi z innymi organizacjami społecznymi. W tej części spotkania pracownik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej Robert Pańczuk omówił zasady rozliczeń podatkowych.