«Powrót

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nie ma państwowości bez skarbowości – podatki a rozwój”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nie ma państwowości bez skarbowości – podatki a rozwój”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nie ma państwowości bez skarbowości – podatki a rozwój”

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie prezentuje wykład pt. Karuzela podatkowa VAT w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego. W tle wyświetlany jest slajd z prezentacji.

W dniach 3-4 października 2019 roku w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nie ma państwowości bez skarbowości – podatki a rozwój". Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie - dr hab. Leszek Bielecki przedstawił wykład pt. „Karuzela podatkowa VAT w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego".

Krajowa Szkoła Skarbowości zainicjowała cykl międzynarodowych konferencji pt. „Nie ma państwowości bez skarbowości – podatki a rozwój". Celem konferencji będzie określenie  we wspólnym ogólnopolskim i międzynarodowym gronie współczesnych i przyszłych wyzwań, problemów i zagrożeń w zakresie systemu podatkowego w Polsce oraz w odniesieniu do Unii Europejskiej, roli i znaczenia granic oraz ich kontroli, a także roli fiskalizmu jako pierwiastka twórczego w dziejach państw.