«Powrót

Znamy laureatów konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Znamy laureatów konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Znamy laureatów konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Przedsiębiorcy już po raz 17. wybrali najbardziej przyjazne urzędy skarbowe. Oceniali jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników. W tegorocznej edycji wyróżniono 65 urzędów skarbowych, w tym 5 z województwa lubelskiego.

 

Gala finałowa konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów odbyła się 25 czerwca 2019 r. w siedzibie BCC w Warszawie.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, było promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Przedstawiciele biznesu wyróżnili 65 urzędów, które mogą posługiwać się tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" przez rok, do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu. Z województwa lubelskiego zostało wyróżnionych 5 urzędów:

 

Loża lubelska:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

 

Loża siedlecka:

Urząd Skarbowy w Łukowie

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskiem

 

Wśród nagrodzonych znalazły się dwa urzędy, które po raz 17. otrzymały wyróżnienia - Urząd Skarbowy w Łukowie i Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku oraz osiem urzędów, które zostały laureatami po raz pierwszy. Najwięcej urzędów skarbowych wyróżniono w województwie mazowieckim.

Wiceminister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotr Walczak, gratulując naczelnikom nagrodzonych urzędów, podkreślił znaczenie dobrych relacji pomiędzy administracją skarbową i przedsiębiorcami a także rangę konkursu.

„Korelacja administracji skarbowej i biznesu musi się opierać na wzajemnym zaufaniu, na wypracowaniu metod współpracy, które będą korzystne dla obu stron. Nagroda „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" jest niezwykle ważna, ponieważ jest transparentna. Jest nadawana przez przedsiębiorców - naszych szczególnych partnerów, którzy pomagają nam w usprawnianiu administracji skarbowej" - powiedział minister Piotr Walczak.

Szef KAS zaznaczył też, że celem KAS jest wspólny sukces – administracji skarbowej i wszystkich legalnie działających przedsiębiorców.

„Aby go osiągnąć, będziemy dążyć do ciągłej poprawy jakości obsługi podatników i kontynuować budowę partnerskich relacji z biznesem. Relacji opartych na zaufaniu i wsparciu w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Deklarujemy otwartość i pomoc dla uczciwych firm oraz nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu ochrony zasad konkurencji i wolności gospodarczej" – dodał.

Gratulacje wyróżnionym urzędom przekazał Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski.

„Konkurs, który organizujemy od 17 lat zyskał już wymiar europejski, międzynarodowy" – dodał Prezes BCC i odczytał list przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahiera do laureatów

W imieniu nagrodzonych urzędów organizatorom konkursu podziękowała naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy Joanna Berlicka.

„Wypełniane przez przedsiębiorców w ramach konkursu ankiety służą przede wszystkim ocenie naszych działań i wskazaniu tych urzędów, które najlepiej realizują ideę urzędu przyjaznego. Dla nas, kierujących urzędami skarbowymi, zawarte w ankietach uwagi są cennym źródłem wiedzy o oczekiwaniach przedsiębiorców. Znalezienie się w gronie laureatów tego konkursu jest dla każdego urzędu ogromną motywację do doskonalenia codziennej pracy". – powiedziała naczelnik wyróżnionego urzędu.