Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniObsługa osób z dysfunkcją ruchu

  Od strony technicznej budynek Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - brak jest podjazdów lub innych rozwiązań w tym zakresie.

  Przyjętym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest indywidualne podejście pracownika Urzędu do osoby niepełnosprawnej, potrzebującej pomocy np. udzielanie pomocy związanej z wejściem do budynku, wydanie niezbędnych dokumentów na zewnątrz urzędu bądź wysyłanie dokumentów pocztą.

  W celu skorzystania z pomocy, należy zgłosić taką potrzebę z wyprzedzeniem przy pomocy jednego z ww. kanałów (telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną).

  Ponadto pracownicy sali obsługi interesantów są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 13:11 Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2020 13:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Monika Daniel