Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).
  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniUsprawnienia dla osób niepełnosprawnych

  Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku urzędu zlokalizowany jest podjazd dla osób z dysfunkcją narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. Przemieszczanie się do parteru umożliwia platforma schodowa do przewozu inwalidzkiego. Platforma obsługiwana jest przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników ochrony.

  Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują osoby pracujące na sali obsługi, a w razie konieczności (również na sali obsługi), właściwi z uwagi na charakter załatwianej sprawy, pracownicy urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 11:31 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 13:07
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka