«Powrót

Podsumowanie akcji PIT 2018

Podsumowanie akcji PIT 2018

Podsumowanie akcji PIT 2018

Tradycyjnie podsumowujemy zakończoną akcję PIT 2018 w woj. lubelskim. Mamy 817 milionerów, jesteśmy coraz bardziej hojni - zadeklarowaliśmy ponad 31,2 mln złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Złożyliśmy więcej zeznań, z czego ponad 77 % w formie elektronicznej. Ponad 42 % podatników rozliczających się elektronicznie skorzystała z nowej usługi  „Twój e-PIT".

Ilu podatników rozliczyło się z fiskusem?

Za rok 2018 podatnicy województwa lubelskiego złożyli łącznie 879.602 zeznań podatkowych. Wzrostowa tendencja w tym zakresie utrzymuje się kolejny rok. Według danych  za 2017 rok złożono 809.404 zeznań, za 2016 roku złożono 799.642 zeznań, a za 2015 rok 798.609. Niesłabnącą popularnością cieszy się korzystanie przez podatników z możliwości elektronicznego złożenia zeznania. Za rok 2018 elektronicznie wysłano 683.209 zeznań. Nasi podatnicy docenili nową usługę Twój e-PIT, z tej możliwości korzystało 287.911 podatników. Ogólnie  z elektronicznego rozliczenia skorzystało ponad 77 % naszych podatników (w zeszłym roku było to 60%) . Przodowali w tym mieszkańcy rozliczający się w trzech lubelskich urzędach skarbowych, którzy złożyli prawie 215 tysięcy takich zeznań. Rekord w procentowym udziale zeznań elektronicznych do ogółu zeznań, podobnie jak w latach ubiegłych, należy do Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, gdzie ponad 89% zeznań to zeznania złożone elektronicznie.

W strukturze złożonych zeznań przeważają PIT-37, których zarejestrowano 687.874 (rok wcześniej 625.289), w dalszej kolejności są PIT-36 – 99.923 (rok temu  103.889), który składają przedsiębiorcy oraz osoby osiągające dochody zagraniczne. Natomiast podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym w wysokości 19%, złożyli 21.886 (rok wcześniej 19.618) PIT-36L. Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa w odniesieniu do wykazywanych przychodów i dochodów z najmu. Za 2018 rok w 29.884 zeznaniach wykazano dochody z tego tytułu najmu i dzierżawy. W 2017 roku takich zeznań było ponad 27,5 tysiąca, a jeszcze  rok wcześniej  ponad 25,5 tysiąca.

Po raz pierwszy od kilku lat złożono więcej zeznań PIT-38 tj. zeznań dotyczących zbycia kapitałów pieniężnych. Za 2018 rok takich zeznań złożono 10.738, natomiast  za 2017 - 8.975 zeznań. Jednakże nie osiągnięto poziomu z 2015 roku, kiedy zeznań PIT-38 wpłynęło 13.782.

Jak kształtowały się zobowiązania podatkowe?

Nasi podatnicy za 2018 rok wykazali należny podatek w wysokości 3.503.748.627 zł, rok wcześniej 3.054.965.346 zł . Do zapłaty za 2018 rok wykazali kwotę 341.801.995 zł, zaś w roku ubiegłym 253.386.481 zł. Nasi podatnicy odzyskali nadpłacony podatek w kwocie 588.344.274 złotych rok wcześniej 585.259.236 zł.

 Zeznań z wykazaną nadpłatą podatku dochodowego złożono  566.955, co stanowi prawie 65% wszystkich zeznań złożonych do urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Najwyższy zadeklarowany dochód wyniósł ponad 47mln złotych i został wykazany w zeznaniu PIT-36L. Najwyższa kwota do zapłaty wyniosła ponad 3,4 mln złotych, zaś najwyższy zwrot wykazano w kwocie ponad 1,6 mln złotych (dane dotyczą zeznań PIT-36L).

Ulgi i odliczenia podatkowe

Podatnicy województwa lubelskiego najczęściej odliczali ulgę z tytułu wychowywania dzieci. W 2018 roku była to kwota 280.978.856 złotych wykazana w 191.214 zeznaniach. Kolejną ulgą cieszącą się popularnością jest ulga rehabilitacyjna, z której skorzystało 67.405 podatników odliczając od dochodu kwotę 158.497.740 złotych. Darowizny w kwocie powyżej 2,8 mln zł. wykazano w 1.132 zeznaniach.

Rosnąca hojność

Tradycyjnie nasi podatnicy kolejny rok z rzędu biją rekordy w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.  W 502.065 zeznaniach zadeklarowano odpis na rzecz OPP w kwocie ponad 31,2 mln złotych. W ubiegłym roku 475.164 zeznań zawierało wskazanie OPP. Nasi podatnicy wsparli te organizacje kwotą 27.129.769,35zł. Za 2016 rok przekazano ponad 23 miliony złotych wykazanych w 462.769 zeznaniach, a za  2015 rok kwotę ponad 22 mln zł., którą wykazano w 445.542 zeznaniach.

Podatnicy naszego województwa najczęściej wskazywali w swoich zeznaniach poniższe Organizacje Pożytku Publicznego:

  1. Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą" -  ponad 7,6 mln złotych,
  2. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - ponad 2,2 mln złotych,
  3. AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - ponad 1,6 mln. złotych,
  4. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko" - ponad 1,3 mln złotych,
  5. Hospicjum Dobrego Samarytanina – ponad 487 tys. złotych.

Najbogatsi podatnicy

Z dochodami w  drugim progu podatkowym, tj. powyżej 85 tys. złotych  złożono 6.852 zeznań PIT-36, co stanowi 6,85% zeznań PIT-36  i 16.760 PIT-37, co stanowi 2,4% tych zeznań.

Dochody powyżej 1 miliona złotych wykazano w 817 zeznaniach (za 2017 rok - 622). W tej grupie najwięcej osób, bo aż 758 podatników, prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym składając PIT-36L. Najwięcej milionerów (201 osób) rozliczyło się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Ponadto w 175 zeznaniach PIT-28 wykazano przychody powyżej miliona złotych rok temu takich zeznań było 89.

Jak kształtowały się dochody giełdowe?

Podatnicy, którzy osiągnęli dochody/stratę ze zbycia kapitałów pieniężnych złożyli łącznie 10.738 rok wcześniej 8.957 zeznań.  Mimo większej ilości zeznań nie wzrósł dochód z tego tytułu. Bowiem w  5. 097 zeznaniach wykazano dochód w kwocie 123.455.637 zł, rok temu wykazano dochody w 5.284 zeznaniach w kwocie powyżej 146 mln  złotych.. Natomiast podatek należny z tytułu zbycia kapitałów pieniężnych wyniósł 22.963.259 zł, rok wcześniej 25.166.055 zł.