Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Język migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów.

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują osoby pracujące na sali obsługi klienta.  W razie konieczności pozostali pracownicy Urzędu schodzą do sali obsługi klienta w celu obsługi osób niepełnosprawnych.

  Urząd dysponuje również pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są na stanowiskach sali obsługi zgodnie z oznaczeniami lub pod numerem telefonu 81 452-24-40, 81 452-24-14.

  Bez barier architektonicznych

  1. Sala obsługi klienta - znajduje się na parterze budynku, do której prowadzą drzwi automatyczne bez progów. Na sali obsługi klienta rozmieszczone są miejsca do skorzystania ze stolika i krzeseł.

  2. Wejście główne - zbudowane jest bez przeszkód w postaci progów, umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego.

  3. Komunikacja - przemieszczanie z parteru na kolejne piętra możliwe jest przy użyciu nowoczesnej windy osobowo-towarowej z automatycznie rozsuwanymi drzwiami.

  4. Budynek wyposażony jest w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych - znajdują się one również na parterze budynku.

  5. Parking Urzędu - posiada miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 12:13 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 08:10
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka