Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • pocztę elektroniczną, e-mail: us0621@lb.mofnet.gov.pl;
  • fax: 81 752-36-26;
  • skrzynkę podawczą na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne - uwierzytelnienia Profilu można dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego).

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  W Urzędzie Skarbowym w Łęcznej jest pracownik przeszkolony w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Piktogram: niepełnosprawniUsprawnienia dla osób niepełnosprawnych

  Siedziba Urzędu Skarbowego w Łęcznej znajduje się na drugim piętrze budynku. W związku z tym w razie potrzeby pracownik Urzędu po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym schodzi do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy.
  W budynku znajduje się toaleta umożliwiająca korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym, jest wyposażona w uchwyty i inne urządzenia wymagane w takich toaletach ułatwiające korzystanie z nich tym osobom.
  Na parkingu wyznaczono oznakowane miejsce dla niepełnosprawnych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.06.2015 Data publikacji: 01.06.2015 07:31 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 12:03
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka