Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyObsługa osób głuchych i głuchoniemych

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje o dostępnych środkach komunikacji z organem.

  Osoby uprawnione mogą:

  1. kontaktować się z Urzędem osobiście, zgłaszając się do siedziby urzędu w godzinach jego urzędowania,
  2. komunikować się z Urzędem w szczególności za pomocą:

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

  W przypadku skorzystania z pomocy osoby przybranej organ podatkowy nie wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM oraz SKOGN przez osobę przybraną.

  Urząd Skarbowy w Lubartowie zapewnia osobom uprawnionym dostęp do usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić w tutejszym urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu lub poczty elektronicznej. Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane podczas wizyty w Urzędzie.

  Piktogram: niepełnosprawniObsługa osób z dysfunkcją ruchu

  Od strony technicznej budynek Urzędu Skarbowego w Lubartowie nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - brak jest podjazdów lub innych rozwiązań w tym zakresie. Przyjętym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest indywidualne podejście pracownika Urzędu do osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy (np. udzielanie pomocy związanej z wejściem do budynku, wydanie niezbędnych dokumentów na zewnątrz urzędu bądź wysyłanie dokumentów pocztą).

  Ponadto pracownicy sali obsługi interesantów są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 14:41 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 12:01
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka