«Powrót

Wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

6 października 2017 r. pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na Lubelszczyźnie po raz pierwszy obchodzili swoje wspólne święto. Wszystko za sprawą reformy, która połączyła trzy instytucje: administrację podatkową, służbę celną i kontrolę skarbową w Krajową Administrację Skarbową. Podczas uroczystości Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie został nadany sztandar.

Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona w Archikatedrze Lubelskiej w intencji pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Po mszy świętej Kompania honorowa przy akompaniamencie Orkiestry Wielonarodowej Brygady w Lublinie, poczty sztandarowe oraz pracownicy i funkcjonariusze przemaszerowali ul. Królewską i Krakowskim Przedmieściem do Placu Litewskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

W uroczystym apelu wziął udział mł. insp. Piotr Walczak Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS, a także przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz administracji rządowej i samorządowej Lubelszczyzny oraz organów, instytucji i służb współpracujących z Krajową Administracją Skarbową, delegacje izb administracji skarbowej w kraju, pracownicy i funkcjonariusze oraz mieszkańcy miasta.

Gości przywitał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki, który podkreślił rolę i znaczenie skonsolidowanych służb, ich osiągnięcia oraz podziękował pracownikom i funkcjonariuszom zwracając się następującymi słowami: „Serdecznie gratuluję wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Podziękowania kieruję również do pozostałych pracowników i funkcjonariuszy, którzy swoim zaangażowaniem i codzienną pracą przyczyniają się do osiągnięć naszej administracji. Serdecznie dziękuję za Wasz codzienny trud i życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego."

Podczas uroczystości lubelska Izba Administracji Skarbowej otrzymała sztandar nadany przez Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, w którego imieniu aktu dokonał mł. insp. Piotr Walczak Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS. Sztandar został poświęcony przez księdza kanonika dr Ryszarda Podporę.

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej były również okazją do wręczenia odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe dla osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do kształtowania wizerunku Krajowej Administracji Skarbowej. Odznaczenia za ofiarność i odwagę oraz za długoletnią służbę w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył Wicewojewoda Pan Robert Gmitruczuk.

Po wręczeniu medali i awansów głos kolejno zabrali: mł. Insp. Piotr Walczak Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Dariusz Działo w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki w imieniu Prezydenta Miasta Lublin oraz poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew. Wszyscy podkreślili wagę Krajowej Administracji Skarbowej i życzyli sukcesów pracownikom i funkcjonariuszom.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie – dr hab. Leszek Bielecki, który w swoim wystąpieniu podziękował przybyłym gościom, orkiestrze, pocztom sztandarowym, kompanii honorowej, współpracującym organom i instytucjom oraz pracownikom i funkcjonariuszom.

Wydarzeniem towarzyszącym uroczystościom była wystawa zorganizowana na Placu Litewskim. W namiotach Krajowej Administracji Skarbowej zgromadzono eksponaty z historii polskiego cła i skarbowości oraz eksponaty zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES). Kolejną atrakcją były pokazy doświadczeń chemicznych przygotowane przez załogę laboratorium celno-skarbowego w Koroszczynie, w których można było aktywnie uczestniczyć. Przeprowadzono także konkurs plastyczny dla najmłodszych pod hasłem: „Krajowa Administracja Skarbowa – Jak nas widzą dzieci". Najlepsze prace zostały nagrodzone.