Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 55 1010 1339 0224 7722 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 05 1010 1339 0224 7722 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT – 52 1010 1339 0224 7722 2300 0000
  • Inne podatki, opłaty i nieopodatkowane nalezności budżetowe, w szczególności grzywny, mandaty i inne kary pieniężne; opłata za udostepnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z rejestru Zastawów Skarbowych; wpływy z różnych tytułów (wyroki sądowe i inne) – 46 1010 1339 0224 7722 2700 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych - PCC, podatek od spadków i darowizn - SD, karta podatkowa - KP – 29 1010 0055 0200 6030 0007 0000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:21 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 11:13
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Michał Naklicki
  Rejestr zmian