Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 16 1010 1339 0110 7722 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 63 1010 1339 0110 7722 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 13 1010 1339 0110 7722 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 07 1010 1339 0110 7722 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie - 87 1010 1339 0110 7713 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 50 1010 0055 0200 6090 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.11.2015 Data publikacji: 23.11.2015 12:00 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:26
  Autor: Naczelnik US Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian