Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski
  Przyjmowanie korespondencji w sprawach skarg i wniosków odbywa się w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim w Sekretariacie Urzędu – pokój Nr 116 lub w Centrum Obsługi pokój Nr 16.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim lub jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w godzinach urzędowania , tj. od godz. 7:30 do 15:30 oraz w poniedziałki od 7:30 do 16:30.
  Skargi i wnioski, z wyłączeniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zarówno te nadsyłane pocztą , jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.
  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do:

  Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie
  ul. Szeligowskiego 24
  20-833 Lublin

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa lubelskiego i Izby Skarbowej w Lublinie przyjmowane są w siedzibie Izby Skarbowej w Lublinie przy ul. Szeligowskiego 24

  • w każdy poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Izby Skarbowej w Lublinie
  • lub telefonicznie tel. (81) 452-23-00 lub (81) 452-23-82

  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
  KTI AP jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu : 800 807 007
  adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00
  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 11:59 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2016 13:02
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik