Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat.us.zamosc@mf.gov.pl,
  • przesyłanie faksów: nr 84 638-32-23,
  • skrzynka podawcza urzędu na platformie usług administracji publicznej e-PUAP.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej bezpośrednio do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu.

  Piktogram: niepełnosprawniUsprawnienia dla osób niepełnosprawnych

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu informuje, iż bezpośrednia obsługa osób z trudnościami w poruszaniu się, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w pok. Nr 3. W głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Toaleta umożliwiająca korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym jest zlokalizowana na parterze urzędu. Na parkingu wyznaczono oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 10:38 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020 10:59
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp