Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1325 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1427 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 170);
  • Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 19 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2020 poz. 30 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020 r., poz. 505 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników w odniesieniu, do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 2017 r., poz. 437);
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz. 41).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2017 Data publikacji: 22.05.2015 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2020 14:41
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian