Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej

  Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.10.2019 Data publikacji: 14.05.2015 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 11:38
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp
  Rejestr zmian