Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz 1824) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat.us.biala-podlaska@mf.gov.pl,
  • przesyłanie faksów: nr 83 344-95-91,
  • skrzynkę podawczą Urzędu na platformie usług administracyjnych e-PUAP,
  • kontakt pisemny na adres: ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniBez barier architektonicznych

  • Udogodnienia architektoniczne:
  1. Na parkingu Urzędu Skarbowego zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – klientów Urzędu, które zostało odpowiednio oznakowane,
  2. Wejście do budynku Urzędu Skarbowego posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.
  • Udogodnienia w zakresie obsługi:
  1. Na sali obsługi interesantów wydzielono i oznaczono stanowisko informacyjne zajmujące się obsługą osób niepełnosprawnych.
  2. Pracownicy pracujący na sali obsługi interesantów są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny zostać obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 10:15 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020 10:29
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp