Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie Skarbowym załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020   r., poz. 170),

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  (Dz.U. z 2018 r. poz. 447).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 03.08.2015 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2021 09:13
  Autor: Naczelnik US Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian