Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie informuje, iż w celu zapewnienia sprawnej obsługi osób niepełnosprawnych udostępnione zostały następujące środki komunikowania się:

  • poczta elektroniczna, e-mail: sekretariat.us.krasnystaw@mf.gov.pl,
  • telefon: 82 576-25-94,
  • fax: 82 576-50-41,
  • skrzynka podawcza na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne - uwierzytelnienia Profilu można dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego).

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1172 ze zm.) , jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  W Urzędzie Skarbowym w Krasnymstawie jest dwóch pracowników przeszkolonych w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Piktogram: niepełnosprawniUsprawnienia architektoniczne

  Główne wejście do budynku dostępne jest z poziomu terenu. Osoby niepełnosprawne, które mają ograniczone możliwości poruszania się obsługiwane są w pokoju nr 3 mieszczącym się na parterze budynku tutejszego urzędu, przez właściwego pracownika.

  Urząd posiada przestronną salę obsługi ze stolikami i krzesłami, przy których można wygodnie, spokojnie załatwić swoje sprawy związane z przybyciem do urzędu. Kontakt z pracownikiem na sali obsługi może odbywać się na siedząco.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020 10:40
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp