Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Puławach

  centrala tel.: 81 887-96-41
  81 887-96-42
  81 889-04-50

  Fax kancelaria: 81 888-44-77
  Fax egzekucja: 81 889-04-57

  Numery telefonów szczególnych:

  Informacja w zakresie podatku PIT i PCC 81 889-04-76
  Informacja w zakresie podatku VAT i PCC 81 889-04-88
  Informacja w zakresie wydawania zaświadczeń 81 889-04-75
  Informacja w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników (NIP) 81 889-04-61, 81 889-04-60
  Informacja w zakresie kas rejestrujących 81 889-04-95, 81 889-04-59
  Informacja w zakresie podatku od spadku i darowizn 81 889-04-69
  Informacja w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) 81 889-04-67
  Informacja w zakresie wpłat podatków i zwrotów nadpłat 81 889-04-73, 81 889-04-72, 81 889-04-74

  Wykaz telefonów wg komórek organizacyjnych:

  Sekretariat Naczelnika Urzędu (SN) 81 887-96-41
  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-1) 81 889-04-77, 81 889-04-60
  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-2) 81 889-04-90, 81 81 889-04-97
  Pierwszy Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP-1) 81 889-04-96, 81 889-04-92
  Drugi Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP-2) 81 889-04-62, 81 889-04-69
  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania (AP) 81 889-04-54
  Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej (KP) 81 889-04-65
  Dział Rachunkowości (RP) 81 889-04-81, 81 889-04-73
  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich (SW) 81 889-04-58
  Dział Egzekucji Administracyjnej (EA) 81 88-90-487, 81 889-04-82
  Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS) 81 889-04-53
  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Sekretariatu (SN) 81 889-04-51

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 14.05.2015 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 10:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Michał Naklicki
  Rejestr zmian