Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat.us.pulawy@mf.gov.pl,
  • korzystanie z telefonu: 81 887 96 41, 81 887 96 42, 81 889 04 50,
  • przesyłanie faxów: 81 888 44 77,
  • korzystanie ze skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne - uwierzytelnienia Profilu można dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego).

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniBez barier architektonicznych

  Budynek Urzędu Skarbowego w Puławach jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Dostęp na teren obiektu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich jest możliwy z poziomu chodnika poprzez podjazd do furtki oraz bezpośrednio z chodnika uchyloną bramą wjazdową. Główne wejście do budynku zostało również wyposażone w podjazd.

  W budynku znajduje się winda umożliwiająca obsługę osób na wózkach inwalidzkich oraz innych osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, dla których jest dostępny wjazd samochodem na teren urzędu bramą wjazdową, po uprzednim zgłoszeniu do ochrony obiektu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze budynku i została wyposażona w uchwyty i inne urządzenia wymagane w takich toaletach ułatwiające korzystanie z nich tym osobom.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020 10:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp