Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zmianami);

  • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zmianami);

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

  • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze zmianami);

  • Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z póżn. zm);

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm);

  • Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 553 ze zmianami);

  • Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r., poz. 15 ze zmianami).

  Urząd Skarbowy w Rykach nie posiada działu egzekucji. Organem egzekucyjnym dla Podatników, będących we właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego w Rykach jest Naczelnik Urządu Skarbowego w Puławach.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.01.2017 Data publikacji: 05.01.2017 13:36 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2017 13:36
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Arkadiusz Lejko Osoba modyfikująca: Arkadiusz Lejko
  Rejestr zmian